Strona Główna   Kontakt   Warto przeczytać Jesteś 179610 gościem.
 
AKTUALNOŚCI
 

ZRANIONE SERCE!, 2017-06-16 14:59:37
23 czerwca obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odrzucone Boskie Serce wciąż płonie miłością, przebacza i pragnie odnowić relację miłości, którą człowiek zniszczył poprzez grzech. „Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich” (Oz 14,5).

Miłość Serca Jezusowego do nas jest rzeczywiście niezmienna i trwała. To złość grzechów, które często popełniamy, sprawia, że niejednokrotnie nasza wiara się załamuje i słabnie, pewność miłości Boga maleje, a na jej miejsce przychodzi zobojętnienie, rezygnacja, a niekiedy także rozpacz. Zdarza się wówczas, że odnosimy się do Stwórcy z wyrzutem, że On nas opuścił, że przestał się nami interesować. Dobry Bóg jest wtedy najbliżej nas, zna te nasze wątpliwości i sam daje na nie odpowiedź: „Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach” (Iz 49,14-16).
Jakże wielka jest dobroć i miłość Boga! Jak wiele nam wybacza, by przekonać nas o swojej wiernej miłości! Niewyobrażalny wręcz obraz matki porzucającej swoje dziecko służy temu, by ukazać, że wielkość i stałość miłości Stwórcy wobec nas nie ma sobie równej i do żadnej innej miłości nie może zostać porównana! (za profeto.pl)
 
 

IMIENINY BŁ. ZOFII, 2017-05-15 08:19:46
Obchodzimy dzisiaj liturgiczne wspomnienie bł. Zofii Czeskiej, która uczy nas czynnego zaangażowania w sprawy Kościoła i mądrego oddanie się dziełu wychowania dzieci i młodzieży. Szczególnie dzisiaj bł. Zofia stawia nam pytania: Czy troska o wychowanie i prawidłowy rozwój młodego człowieka jest naszym priorytetem? Jaki mamy obraz kobiecości i jaka jest rola kobiety w Kościele?
Niech dzisiejsze święto będzie okazją do zastanowienia się nad powyższymi pytaniami, a wszystkim Zosiom życzymy Bożego błogosławieństwa i wstawiennictwa bł. Zofii, by miały wszelkie okazje ku temu, aby być mądrymi, pięknymi i pobożnymi kobietami w swoich rodzinach, miejscach pracy i w Kościele.
O to modlą się dla siebie i wszystkich dzisiejszych solenizantek - Siostry Prezentki
 
 

ŻEGNAMY SIOSTRĘ JOASIĘ!, 2017-05-09 23:12:34

Siostra Jaonna Genowefa Franas ze Zgromadzenia Sióstr Prezentek, opatrzona świętymi Sakramentami, odeszła do Domu Ojca, dnia 9 maja 2017 roku, w wieku 79 lat. W klasztorze przeżyła 61 lat. Przez długie lata posługiwała jako zakrystianka w parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Bukownie.

MSZA ŚW. ŻAŁOBNA zostanie odprawiona w kościele św. Andrzeja Boboli w Bukownie/Olkusza, dnia 11 maja 2017 roku, o godz. 13,00.
Po Mszy św. nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobowca zakonnego na cmentarzu parafialnym w Bukownie.
O modlitwę za zmarłą Siostrę proszą Siostry Prezentki.
 
 

52. ROCZNICA KORONACJI MATKI WOLNOŚCI!, 2017-05-04 09:57:10

To już 52. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Wolności, Pani Świętojańskiej, której dokonał kard. Karol Wojtyła - 9 maja 1965 roku. Z tej okazji w naszym świętojańskim kościele, przy ul. św. Jana 7 w Krakowie odbędą się uroczystości związane z rocznicą.
Arcybiskup Marek Jędraszewski odprawi uroczystą Eucharystię w wigilię rocznicy - dnia 8 maja 2017 roku, o godz. 18.00.
Na wspólne i radosne świętowanie zapraszają wszystkich Czcicieli Matki Bożej - Siostry Prezentki!
 
 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM W KRAKOWIE. , 2017-04-30 22:06:12
Informujemy, że w związku z reformą oświaty, jest prowadzony nabór do klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Prezentek w Krakowie, w roku szkolnym 2017 /2018. Wszystkich rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych zainteresowanych przeniesieniem dziecka do klasy VII w naszej Szkole Podstawowej zapraszamy do telefonicznego umówienia się na rozmowy kwalifikacyjne. Zapisy na rozmowy już od 3 kwietnia 2017 r. do wyczerpania limitu miejsc. Rozpoczęcie rozmów od 24 kwietnia 2017 r. w każdy poniedziałek do 12 czerwca 2017 r. i w piątek 16 czerwca 2017 r. w godzinach od 15:00 do 19:00.

Odbywa się również rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w czterech etapach:
Etap I – telefoniczne uzgodnienie terminu od 5 kwietnia 2017 do wyczerpania limitu miejsc na rozmowy rekrutacyjne.
Etap II – rozmowy rekrutacyjne wraz z równoczesnym przyjmowaniem dokumentów od kandydatów i ich Rodziców (od 27 kwietnia do 8 czerwca 2017 r. /z wyjątkiem czwartku 4 maja 2017 r./ w każdy czwartek w godz.15:40-20:00 oraz w piątki: 26 maja 2017 i 9 czerwca 2017 r., w godz.15:40-20:00
Etap III – uzupełnienie dokumentów o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w klasie III i weryfikacja dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną.
Etap IV – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 30 czerwca 2017 roku do godz. 12:00.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 7 lipca 2017 r. do godz. 12:00.
Więcej informacji na stronie szkoły.
 
first prev 1 z 10 next last