Strona Główna   Kontakt   Warto przeczytać Jesteś 232834 gościem.
 
AKTUALNOŚCI
 

I NIEDZIELA ADWENTU!, 2017-12-05 12:26:00
Temat czuwania na przyjście Pana dominuje w pierwszym tygodniu nowego okresu liturgicznego - ADWENTU. 1. niedziela tego okresu cytuje słowa Jezusa skierowane do jego uczniów: Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Jezus porównuje to czuwanie do zamożnego człowieka, który udał się w podróż, zostawiając swój dom pod zarząd swoim sługom, a odźwiernemu kazał czuwać, bo może wrócić w każdej chwili. Krótko mówiąc, Pan może przybyć w godzinie, w której się nikt nie spodziewa. Najlepszym sposobem przygotowania na to przyjście powinno być dobre, chrześcijańskie życie każdego dnia, o czym mówi św. Paweł: Abyśmy byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Adwent jest tym okresem, który nam o tym przypomina, zgodnie ze źródłosłowem łacińskim, adventus znaczy, przychodzący (w domyśle „Pan”).
(za www.jakatolik,com)
 
 

ŚWIĘTOWANIE OFIAROWANIA MARYI!, 2017-11-20 12:30:20

Siostry Prezentki zapraszają wszystkich czcicieli Matki Bożej na uroczyste świętowanie Jej ofiarowania do świątyni - dnia 21 listopada, w kościele św. Jana w Krakowie.
O godz. 14.30 uroczystą Mszę św. odprawi - ks. dr Adam Olszewski,
o godz. 18.00 Mszę św. będzie sprawował o. Jacek Koman OFM,
na którą zapraszamy wszystkich uczniów naszych szkół.
Maryjo ofiarowana w świątyni - naucz nas oddawać siebie Bogu zawsze i we wszystkim!
 
 

OFIAROWANIE MARYI W ŚWIĄTYNI., 2017-11-19 15:03:07
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu.
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym - 21 listopada. Informacje o nim pochodzą z pism apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego.
21 listopada jest ważnym świętem Sióstr Prezentek, które swój charyzmat i nazwę czerpią z tej tajemnicy życia Maryi. Istotą życia każdej prezentki jest właśnie ofiarowanie siebie na całkowitą służbę dla Pana, ciągłe przebywanie w Jego obecności i przedstawianie Mu swojej osoby. Prezentki czynią to na róże sposoby, a jednym z nich jest służba i praca dla młodego człowieka, który uczy się dopiero stawania przed Bogiem i oddawania swojego życie innym.
Dlatego módlmy się za wszystkie prezentki, aby pozostały wierne swojej misji!!!
 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH!, 2017-11-12 21:28:10
Znaczeniu Światowego Dnia Ubogich, obchodzonego w tym roku po raz pierwszy 19 listopada, poświęcił Franciszek swoje orędzie opublikowane we wtorek w Watykanie. Zaznaczył, że dzień ten będzie obchodzony co roku w XXXIII Niedzielę Zwykłą – tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla. Swoje przesłanie Ojciec Święty opatrzył hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana.
Papież przypomina, że kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim. Zaznacza, że jest to miłość, dająca całego siebie, również swoje życie (por. 1 J 3, 16). Podkreśla, że od początku swych dziejów wspólnota chrześcijańska rozumiała, iż życie uczniów Jezusa powinno wyrazić się poprzez braterstwo i solidarność. Wskazuje na szczególny wzór, jaki pozostawił całemu Kościołowi św. Franciszek z Asyżu. Jeśli chcemy naprawdę spotkać Chrystusa, to konieczne jest, abyśmy dotknęli się Jego Ciała w ranach ubogich, w odpowiedzi na Komunię sakramentalną otrzymaną w Eucharystii”- stwierdza Ojciec Święty i dodaje: „Dlatego też jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności i wygód, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie.(za KAI)
Propozycję spotkań i konkretnej pomocy znajdziesz na plakacie!
 
 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH!, 2017-11-02 09:34:07
Kochaliśmy ich za życia, pomódlmy się za nich po śmierci!
Od 1-8 listopada uzyskaj odpust zupełny za dusze czyśćcowe! Aby przyjść z pomocą naszym zmarłym, należy:
- nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłą osobę
- wyrzec się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
- przyjąć Komunię św. w ich intencji
- odmówić modlitwę OJCZE NASZ i WIERZĘ W BOGA oraz modlitwę w intencjach Ojca św.

Odpust każdego dnia można ofiarować tylko za jedną osobę zmarłą. Jeżeli nasi zmarli są już zbawieni, to odpust zostanie PRZEKIEROWANY na innych potrzebujących.
 
first prev 1 z 9 next last