Strona Główna   Kontakt   Warto przeczytać Jesteś 619465 gościem.
 

MODLITWY DO MATKI BOŻEJ OD WYKUPU NIEWOLNIKÓW, MATKI BOŻEJ WOLNOŚCI, PANI ŚWIĘTOJAŃSKIEJ
 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ WOLNOŚCI

/odmówiona przez ks. kard. Karola Wojtyłę podczas koronacji obrazu, 9 maja, 1965 r./

      Matko Wolności, dlatego nazwano Cię Matką Niewolników, że zawsze przywracałaś wolność więźniom, a przywracałaś ją nie tylko w znaczeniu zewnętrznym, fizycznym, ale w znaczeniu duchowym. Matko, Ty nie tylko nas rodziłaś na podobieństwo Chrystusa w Kościele świętym jako Dzieci Boże, ale przez całe stulecia dawałaś nam wolność Dzieci Bożych.
      Dzisiaj, chcemy Ci, Matko, wyrazić wdzięczność, ale nie okażemy jej w pełni, bo trzeba by ją wydobyć z milionów dusz, które są Tobie - Matko Łaski Bożej - wdzięczne za łaskę chrztu świętego, za niewypowiedziany dar, który zstępuje wprost z wysokości od naszego Ojca i trafia do naszych dusz, czyniąc je żywym podobieństwem Przedwiecznego Bożego Syna.
      Matko, prosimy Cię, dla nas i dla wszystkich ludzi drugiego Tysiąclecia o wielki dar wierności dla tego, co jest w człowieku najwyższe i najdoskonalsze, dar wierności dla łaski, dar wierności dla wolności Dzieci Bożych. O ten dar prosimy dla siebie i dla wszystkich przyszłych pokoleń. Wreszcie dla całej naszej Ojczyzny - dziękując - prosimy o dar wierności. Prosimy o to, abyśmy w wierności potwierdzili naszą duchową wolność, wolność dzieci Bożych i przekazywali ją przez całe stulecia w nowe tysiąclecie, ku chwale Bożej i zbawieniu dusz. Amen.


MODLITWA DO MATKI BOŻEJ OD WYKUPU NIEWOLNIKÓW

      Z głęboką pokorą upadamy do stóp Twoich , Święta Boża Rodzicielko, łaskawa Pani Świętojańska, aby Ci złożyć hołd czci, wierności i miłości. Błogosław nam. Matko, na dzień dzisiejszy i na całe życie, oraz tym wszystkim, którzy z wiarą i pokorą prosić Cię będą o wstawiennictwo u Syna Twego. Niechaj wszyscy składający swe prośby przed Twym Wizerunkiem zostaną wysłuchani, pocieszeni i umocnieni w wierze. Święta Maryjo, Matko Boża, oręduj za nami u Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Amen.
Módlmy się:
      Spraw, Boże, abyśmy przez zasługi i orędownictwo chwalebnej Matki Syna Twojego zostali uwolnieni od wszelkich win i z niewoli szatańskiej. Amen.
      Matko i Wybawicielko Niewolników, módl się za nami.


NAJSTARSZA MODLITWA
DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

      Najświętsza Panienko, o Matko Boża, w tym tutaj wsławiona obrazie, przyjmij ubogie Twe dziatki, garnące się pod skrzydła opieki Twojej. O Matko litości, zlituj się nad nami. Amen.
      Niechaj wszyscy składający swe prośby przed Twym Wizerunkiem, zostaną wysłuchani, pocieszeni i umocnieni w wierze. Święta Maryjo, Matko Boża, oręduj za nami do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen.
Módlmy się.
       Spraw, Boże, abyśmy przez zasługi i orędownictwo chwalebnej Matki Syna Twojego zostali uwolnieni od wszelkich win i z niewoli szatańskiej. Amen.
      Matko i Wybawicielko Niewolników, módl się za nami.

KORONKA DO MATKI BOŻEJ OD WYKUPU NIEWOLNIKÓW
/do prywatnego odmawiania na zwykłej cząstce różańca/

  Na początku odmawiamy: Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
  na dużych paciorkach (1 raz)
- Jezu, Ty do końca nas umiłowałeś.
- Za wstawiennictwem Matki Bożej od Wykupu Niewolników, prowadź nas do wolności Dzieci Bożych,
  na małych paciorkach (10 razy)
- Panie, dobry jak chleb.
- Za przyczyną Matki Wolności, okaż nam swoją łaskę.
Na zakończenie: Chwała Ojcu... /3 razy/.