Strona Główna   Kontakt   Warto przeczytać Jesteś 632125 gościem.
 
Przygotowanie do życia zakonnego i pracy apostolskiej w Zgromadzeniu Sióstr Prezentek

Przygotowanie do życia zakonnego i pracy apostolskiej w Zgromadzeniu Sióstr Prezentek obejmuje następujące etapy:
Postulat:
   Pierwszy etap formacji przygotowujący do życia zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Prezentek. Trwa on od sześciu miesięcy do jednego roku. Celem postulatu jest przygotowanie do nowicjatu i zbadanie prawdziwości powołania postulantki, która pod kierunkiem siostry opiekunki uzupełnia formację ludzką, pogłębia wiedzę religijną, zaznajamia się ogólnie z zasadami życia zakonnego Zgromadzenia. Postulantce umożliwia się poznanie działalności apostolskiej Zgromadzenia i daje się okazję do pełnienia różnych obowiązków w życiu zakonnym na co dzień. Podstawowym strojem postulantki jest czarna lub szara sukienka z białym kołnierzykiem. Galeria zdjęć
Nowicjat:
   Najważniejszy okres formacji w Zgromadzeniu. Trwa on dwa lata. W tym okresie nowicjuszka potwierdza przekonanie o swoim powołaniu, poznaje wymagania życia zakonnego przez praktykę rad ewangelicznych, uczy się modlitwy i życia wspólnego. We współpracy i pod kierunkiem siostry mistrzyni w czasie nowicjatu siostra uczy się kierować w życiu wiarą, prawym sumieniem, dąży do tego, by ukochać własną rodzinę zakonną i zdecydowanie poświęcić siebie Bogu w ślubach zakonnych. Strój wyróżniający nowicjuszkę od innej siostry profeski składa się czarnej lub szarej sukienki, a na głowę siostra zakłada biały welon. Galeria zdjęć
Juniorat:
   Jest to pięcioletni czas ślubów czasowych (siostry składają pierwsze śluby na rok, po czym znów ponawiają je na rok, a następnie na trzy lata). Juniorat może być z przyczyn osobistych przedłużony do siedmiu lat. Celem junioratu jest dalsza formacja młodych profesek w zakresie wiedzy religijnej, zakonnej, apostolskiej, naukowej i technicznej, zgodnie z misją i potrzebami Zgromadzenia. Siostry w czasie junioratu, w poczuciu odpowiedzialności za dar powołania, winny nieustannie pogłębiać swoją wieź z Chrystusem, wprowadzać w życie zobowiązania podjęte przez śluby oraz przygotować się do wypełniania zadań apostolskich Zgromadzenia. Składając profesję wieczystą, siostra juniorystka rozpoczyna ostatni etap formacji, który trwa przez całe jej życie zakonne. Po pierwszych ślubach siostra nosi już pełny strój zakonny, który świadczy o jej całkowitej przynależności do Chrystusa, a który składa się z habitu i welonu z białym paskiem na zewnątrz. Galeria zdjęć
Formacja ustawiczna:
   Każda siostra, korzystając ze środków jakie zapewniają jej Konstytucje Zgromadzenia, ma obowiązek przez całe życie kontynuować gorliwie swoją formację duchową, naukową i praktyczną, aby lepiej wypełniać obowiązki powołania. Życie każdej Siostry powinna cechować dynamiczna miłość, oblubieńcza wierność i gorliwość, aby wzrastając duchowo, stawały się błogosławieństwem dla wspólnoty, źródłem życiodajnych sił dla apostolatu Zgromadzenia i świętości Kościoła.