Strona Główna   Kontakt   Warto przeczytać Jesteś 619497 gościem.
 
Litania do Błogosławionej Matki Zofii Czeskiej


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże
   – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże
   – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże
   – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo Matko Boża od Wykupu Niewolników
   – módl się za nami
Błogosławiona Matko Zofio,
Perło wybrana przez Boga,
Wierna córo Kościoła,
Wzorze bezgranicznej miłości,
Gorliwa apostołko w Arcybractwie Miłosierdzia,
Posłuszna woli Bożej,
Przykładzie życia stanu wdowiego,
Młodość swoją Bogu ofiarująca,
Wielka czcicielko Maryi ofiarowanej w świątyni,
Dająca innym dobro i radość,
Bezgranicznie ufająca w Boże Miłosierdzie,
Miłosierna w niesieniu pomocy potrzebującym,
Cierpliwa w szukaniu woli Bożej,
Wierna miłośnico krzyża,
Pobożna służebnico Pańska,
Wierna głosowi własnego sumienia,
Zjednoczona z Bogiem na modlitwie,
Mistrzyni życia wewnętrznego,
Założycielko zgromadzenia sióstr Prezentek,
Fundatorko Domu Panieńskiego,
Dobra wychowawczyni dzieci i młodzieży,
Zatroskana opiekunko sierot,
Wrażliwa na drugiego człowieka,
Współczująca biednym i potrzebującym,
W życiu chętnie przychodząca z pomocą,
Czcicielko Świętego Stanisława, męczennika,
W Bractwie Świętego Ducha umocnienia szukająca,
W Bractwie Świętej Zofii o dobrą śmierć prosząca,
Troszcząca się o dobra duchowe dla innych,
Wytrwała w dobrych postanowieniach,
Gorliwa w wypełnianiu powołania Bożego,
Szlachetne naczynie wypełnione miłością Boga i ludzi,

Przez zasługi Błogosławionej Matki Zofii

   – prosimy Cię Panie
O wytrwanie w wierze, nadziei i miłości,
O posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego,
O roztropność w podejmowaniu życiowych decyzji,
O właściwe wykorzystanie Bożych talentów,
O wrażliwość na potrzeby bliźniego,
O pocieszenie w chwilach osamotnienia,
O wierność w miłości do Boga i ludzi,
O liczne i święte powołania do służby w Kościele,
O wysłuchanie próśb naszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

   – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
   – wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
   – zmiłuj się nad nami.

C:   Módl się za nami, błogosławiona Matko Zofio.
W:   Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa Zmartwychwstałego.

Módlmy się:
Najłaskawszy Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Matki Zofii, prosimy Cię jej wstawiennictwem abyś nam pomógł wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa we współczesnym świecie. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 6 maja 2013 r. Nr 999/2013
Bp Damian Muskus, wik. gen.
Ks. mgr Kazimierz Moskała,wicekanclerz
Ks. Stanisław Mieszczak SCJ, Cenzor
o. Leon Pokorski OFM, tekst