Strona Główna   Kontakt   Warto przeczytać Jesteś 225615 gościem.
 
AKTUALNOŚCI
 

ŚWIĘTOWANIE OFIAROWANIA MARYI!, 2017-11-20 12:30:20

Siostry Prezentki zapraszają wszystkich czcicieli Matki Bożej na uroczyste świętowanie Jej ofiarowania do świątyni - dnia 21 listopada, w kościele św. Jana w Krakowie.
O godz. 14.30 uroczystą Mszę św. odprawi - ks. dr Adam Olszewski,
o godz. 18.00 Mszę św. będzie sprawował o. Jacek Koman OFM,
na którą zapraszamy wszystkich uczniów naszych szkół.
Maryjo ofiarowana w świątyni - naucz nas oddawać siebie Bogu zawsze i we wszystkim!
 
 

OFIAROWANIE MARYI W ŚWIĄTYNI., 2017-11-19 15:03:07
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu.
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym - 21 listopada. Informacje o nim pochodzą z pism apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego.
21 listopada jest ważnym świętem Sióstr Prezentek, które swój charyzmat i nazwę czerpią z tej tajemnicy życia Maryi. Istotą życia każdej prezentki jest właśnie ofiarowanie siebie na całkowitą służbę dla Pana, ciągłe przebywanie w Jego obecności i przedstawianie Mu swojej osoby. Prezentki czynią to na róże sposoby, a jednym z nich jest służba i praca dla młodego człowieka, który uczy się dopiero stawania przed Bogiem i oddawania swojego życie innym.
Dlatego módlmy się za wszystkie prezentki, aby pozostały wierne swojej misji!!!
 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH!, 2017-11-12 21:28:10
Znaczeniu Światowego Dnia Ubogich, obchodzonego w tym roku po raz pierwszy 19 listopada, poświęcił Franciszek swoje orędzie opublikowane we wtorek w Watykanie. Zaznaczył, że dzień ten będzie obchodzony co roku w XXXIII Niedzielę Zwykłą – tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla. Swoje przesłanie Ojciec Święty opatrzył hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana.
Papież przypomina, że kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim. Zaznacza, że jest to miłość, dająca całego siebie, również swoje życie (por. 1 J 3, 16). Podkreśla, że od początku swych dziejów wspólnota chrześcijańska rozumiała, iż życie uczniów Jezusa powinno wyrazić się poprzez braterstwo i solidarność. Wskazuje na szczególny wzór, jaki pozostawił całemu Kościołowi św. Franciszek z Asyżu. Jeśli chcemy naprawdę spotkać Chrystusa, to konieczne jest, abyśmy dotknęli się Jego Ciała w ranach ubogich, w odpowiedzi na Komunię sakramentalną otrzymaną w Eucharystii”- stwierdza Ojciec Święty i dodaje: „Dlatego też jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności i wygód, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie.(za KAI)
Propozycję spotkań i konkretnej pomocy znajdziesz na plakacie!
 
 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH!, 2017-11-02 09:34:07
Kochaliśmy ich za życia, pomódlmy się za nich po śmierci!
Od 1-8 listopada uzyskaj odpust zupełny za dusze czyśćcowe! Aby przyjść z pomocą naszym zmarłym, należy:
- nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłą osobę
- wyrzec się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
- przyjąć Komunię św. w ich intencji
- odmówić modlitwę OJCZE NASZ i WIERZĘ W BOGA oraz modlitwę w intencjach Ojca św.

Odpust każdego dnia można ofiarować tylko za jedną osobę zmarłą. Jeżeli nasi zmarli są już zbawieni, to odpust zostanie PRZEKIEROWANY na innych potrzebujących.
 
 

ŚWIĘCI SĄ WŚRÓD NAS..., 2017-10-31 22:31:14
1 listopada to nie jest dzień smutku i żałoby! To dzień radości i wesela! Wspominamy dzisiaj tych wszystkich, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności i swoje życie przeżyli intensywnie, czyli zdobyli świętość. Może nie zostali beatyfikowani i kanonizowani w Kościele, ale cieszą się przebywaniem w Bożej obecności, towarzyszą nam zawsze i są gotowi być dla nas wzorem.
Nie zapominajmy o tym, że mamy na swej drodze potężnych opiekunów, którzy wiedzą, czym jest trud i zmaganie się o raj na ziemi i w niebie.
Czy znasz swojego świętego Patrona?
DZISIAJ WSZYSCY MAMY IMIENINY!
 
first prev 1 z 10 next last